Title: TESTAMENTO RIDICOLOSO

Author:CROCE GIULIO CESARE
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Testamento ridicoloso

(G. C. Croce, trascriziån
dal bulgnais antîg ed Gigén Lîvra)

Oh brighè, curî, vgnî qué,
che oramâi mé a sån finé.
Ciamè qué tótt quant avsén
che a sån môrt, oh mé meschén!
Só, ciapè un bèl matarèl
e sfarghèm un pôc la pèl,
ch'ai ò al côrp ch'l é tante dûr
ch'l é tirè come un tanbûr.

A m sån tant rinpé coi fîg
che l um stiòpa, ahimé, al butrîg.
Sintî bän che gran armåur
fà al mî côrp. Oh, che dulåur!

A i n ò fâta una spanzè
ch'ai ò al ståmmg tótt arbaltè
e al pèr ch'èva int al panzån
la sajatta con al trån.

Oh, s'a m fóssia anc afughè
col prémm fîg ch'ai ò magnè,
parché an ò mâi pió speranza
ch'vénnen fòra dala panza.

Andè, dånca, ciamèm qué
al nudèr, ch'véggna da mé
parché a vói fèr un tstamänt
fén ch'a sån in sentimänt.
E ch'al fâga una scritûra
ch'dégga a tótt la mî siagûra
e ch'as sèva in tótt i lè
cómm i fîg m an amazè.
Só, vgnî qué mî brèv nudèr,
tachè sóbbit a rughèr
con la vòstra panna in man
e scrivî pulîd, pian pian.

Prémm: a lâs a Mingarèl
ch'l é mî anvåud, fiôl d un fradèl,
tótt i quî dla nòstra cà,
ch'am la téggna bän, cum và,

e ch'as tójja i maranghén
con la bûrsa di quatrén,
ch'al s i vâga a sputanèr
duv al vôl, in duv ai pèr.

Lâs a Bróggna, mî cugnè,
un badîl stôrt e dsmandghè,
e una zâpa. E un pudajôl
a Batéssta, ch'l é sô fiôl.

E pò a lâs al mî sacån
al fiôl d Ióffa, al pió quajån.
...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  GLI UCCELLI vol. 3CIOPILOPI GIUGNO 2024 – NEL VENTRE DELLA BALENADINO PARK vol. 2CIOPILOPI MARZO 2024 – SULLA MORTE E SULLA VITA
 • Libri.it
 • Treccani