Title: CAVÎ NÎGHER

Author:VIGNOLI FEBO
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Febo Vignoli (1920-1989)

Famåus buratinèr, cunsidrè al miår Fasulén dla stòria, al'ucasiån l êra anc un poêta rafinè

Famoso burattinaio, considerato il miglior Fagiolino della storia, all'occasione era anche un raffinato poeta.


Cavî nîgher

T arcôrdet, mamà, cla caslâza?
Mo dî bän vècia quèl,
qualla al nuvantaquâtr int al Pradèl:
L'êra bän brótta,
però i tû fiû, là só,
pasénn na bôna pèrt ed zoventó.

Mo che misêria! Però ai êra pió alîgher
parché té, mâma, t avêv i cavî nîgher.
E pó t cantèv t am parêv n usgnôl,
mé a t ascultèva con l amåur in côr.
A t rimirèva dala tèsta ai pî
pinsànd: che bèla mâma ch'l'é la mî!
Sé, i êren ténp brótt, mo ai êra alîgher
parché té, mâma, t avêv i cavî nîgher.

I dsgósst, i patimént e i guâi pió pîs
I t fénn dvintèr in tèsta i cavî grîs.
Mo anc acsé a t rimirèva dala tèsta ai pî
pinsànd: che bèla mâma l'é la mî!
Al tänp al pâsa, an s fairma, l é dezîs,
anc i tû fiû i an méss di cavî grîs.
E té, mî mèder, t ai n è amucè tant
che t è la tèsta tótta arcuêrta ed bianc.
Mo, pûr con cal tô bianc int i cavî,
a päns: che bèla mâma ch'l'é la mî!

Mamà, i tû fiû i t vôlen bän tótt quant,
adès pió ed prémma, adès t è i cavî bianc.

L'êra la zoventó ch'l'am fèva alîgher
quand, mâma, té t avêv i cavî nîgher.-------------------------------------------------------------------------------...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  CHI HA RUBATO LE UOVA DI MIMOSA?IL LUPO IN MUTANDA 7 – SE LA SVIGNALA PESTE SCARLATTABELLA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI
 • Libri.it
 • Treccani