Title: HA, CHE VÁLLE

Author:COLMÁN NARCISO
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Ha, che válle
Ñe’êpoty
Narciso Colmán rembiapokue



Ko mobyry apytahápe, che valle ahechanga’u,
mba’échatamo nga’u aveve, aguejy hendápe;
piko che ndaikatuihápe marã tajepy’apy,
upéguiko che rory che mandu’ami jave
umi che reko hague...
Ahecha upe che retã!!


Ahendúma vaichaaína, ku ko’ê pytã jave,
kuchuiguyguy oñe’ê pe ára otinírõhína.
Na, peho pehechamína!! amoite yvyty hovy,
iñapysê kytomi... hyakuã rosa moroti...
aipo’ovaicha ipoty.


Upégui ku teresê nde karuha rehechávo.
repukavy rehasávo, rema’êseveseve...
Panambi mante oveve, yvate rupi ohasa.
Ñañandu ku javy’a jahecha ramo pe ñu.
Ipotypa rejuhu, ko mba’e hechapyrã!!

Ñansilla umi kavaju ha ñase ku jaguata:
jahecha umi vakaeta , pe ñu rupi tokaru!!
Ñamboíke kavaju, pe mboyke umi vaka, pe
chikéro peipe’a, kuñakuéra toñami, tou
ña’êpu’ami, ha ja’u kamby aku.


Agosto pyhareve, norte piguy toipeju,
ka’aguýpe rehendu opaite guyra ñe’ê;
ku rehórõ reguahê, pe nde py’a opytu’u...
Ipahápe reñandu, ku poétarõ reiko...
ha upe ka’aguýpe reho angapyhy rejuhu.


Ingaguýpena eguapy, ehendumi upe guive,
toñe’ê ku kavure ha aka’êma taijaty;
toñe’ê che sy-hasy ha che-oro-parami,
pitogue ha jeruti, ypeku ha jetapa,
ku jaíre tataupa, alonso ha chorõri.


Pe ma’êmíke avei yvaháima ipotypa...
ha hakãre hyapupa eíra rúva mimi;
Ynambu chululumi ha ku mokõi kogoe
sapy’a py’a oñe’ê. Amo ka’aguy
apytépe umi tukã operere.


Isla costa-pe resê asuséna rehetu,
amo ñúme rehendu ynambu guasu ñe’ê;
ha upégui rehomive, ku tajy ha
samu’u poty kúire repyru, ojegua pe
nde rape, ha ka’aguy oñemonde
hokypa hu rejuhu!!


Upégui katu asaje oimbáma ku mesa,
naranja guy ro’ysã, upépe ipiro’yve;
mamo angápa taijave, ja’u ku tembi’ueta,
reñandu neryvatã, ñemongu’éko ogueru,
vare’ápe jakaru ha ñaime con libertad.


Ka’aru oguahêvove tou jevy kavaju, jaha
hagua jajahu tetakuere oñondive;
y sakãite toñehê culantrillo apytépe
amoite pa’u mbytépe ha pe hi’ári ipoty
umi pa’irã yvoty.
Javy’aitépa upépe!!


Yvytumi iporãiteva cha karuhágui oúva,
trebol ryakuãoguerúva, anina!! ahekaiteva
ku ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  LA REGINA DELLE NIAGARA FALLSGLI UCCELLI vol. 2ICOSACHI E IL CANE BRUTTO CHE NON VOLEVA NESSUNOLA GALLINA
 • Libri.it
 • Treccani