Title: AL CUMÀSS

Author:BARONI ODOARDO
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Al cumàss

Un drughîr al bravèva a un sô cumàss,
ón d chî ragâz ch'i én anc sänza esperiänza,
vdand che la zänt l'andèva vî bän spass
parché dmandànd un quèl, låur i êren sänza.

"As dîs ch'l é in viâz, opûr se ón vôl dal råss
da ténnzr as n esibéss ón dla secuänza
di róss, s'an i é l uguèl. S'a fè l istàss
par l avgnîr, a v dâg bôna lizänza!"

L avé tanta scagâza, st ragazlàtt,
ch'al déss sóbbit tra sé: "Padrån, te vdrè
ch'a vâg pió in là ch'ne tè, d un bèl pzulàtt".

E apanna ch'as dé al chès ch'ai véns dmandè
d cla chèrta fénna ch's drôva al... gabinàtt,
"L'é in viâz" al déss "mo ai n ò dla smerigliè..."



...
Page: 1
 

Others Books from the author..

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  JEAN-MICHEL IL SUPERCARIBÙ SI INNAMORADA SOLOLINETTE – COMPAGNO DI GIARDINOGLI UCCELLI vol. 2
 • Libri.it
 • Treccani