Title: KUÑA PARAGUÁI

Author:OCAMPO MAURICIO CARDOSO
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Mauricio Cardoso Ocampo
Kuña paraguái

------------------------------------------------------------------------------Peteî jey Tupi
iko'ê ovy'aite
he'íma ojapotaha
isymi joguahaite.

Yvoty mayma ombuaty
urende'y apytére,
eirete ka'aguy
ha mokõi mbyja ko'ê.

Ha vokóikena Tupã
oñemoî omba'apo;
urunde'y ikanguerã
ha yvoty pe omboho'o.

Eirete ka'aguy
oityamíma huguyrã
ha pyhare pehengue
oñopê hi'avarã.

Ojapóvo hovami
mbyjako'ême ombohesa,
ha ityvyta karapami
jasy ra'ýgui oipe'a.

Ipire tîre ojapichy
ko'êju pytanguymi
ha ogueru amambái roky
hope'a ysapyrãmi.

He'ima ichupe Tupã
ta'angami porãinte,
kuñatai epu'ã ,
che symi joguahaite.

Ne raperãko ipuku,
he'íma chupe avei
eraha ko che pytû
tereikove katu'i.

Che symígui eraha
marangatu joheipyre,
ha ereko ne ñe'êrã
korochíre purahéi.

Ha yvy ári tereho
kunu'û rerakuarã,
mayma poranguereko
nderehe ta'ijatypa.

Kuñataî porãinte
upéguinte ojehecha,
omimbi ha ohesape
ndaipóri ha'eichagua.

Ha'e nipo che syrã!
ha avei che reindy.
Che mborayhu rerekua,
ha'etéva Tupasÿ.

Ichupe añetupanói,
héra tarosapukái,
ndare'íri oñehenói
chupe, Kuña paraguái!

Re'a ha retyryry
ha nememby rayhupágui
hetaitepa tesay
remokã ore rovágui.

Ndére ha'e kuñami
ñane retã ipytuhê.
Ndére ha'énte avei
ko Paraguái oikove!

Ndénte oreñembyasýpe
reikóva oremoirû;
ha vy'apave ndeypýpe
añoiténte jajuhu.

Nahi'ãreíma vaerã
oúvo ko'ê pyahu.
Toguerúvo ndeve guarã
vy'apave, mborayhu.

Ndaipóri ko ndeichagua
kuñami marangatu!
Yvága ndaje Tupã
ndéve guarã oñongatu.


...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  IL LUPO IN MUTANDA 7 – SE LA SVIGNABIANCO E NEROPOLLICINOTILÙ BLU VUOLE BENE ALLA SUA MAMMA
 • Libri.it
 • Treccani