Title: DUV ÎT, DIALÀTT BENDÀTT?

Author:FERRARI QUINTO
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Duv ît, dialàtt bendàtt?
(Quínto Ferèri)

Bulåggna, t an î pió qualla d na vôlta,
irimediabilmänt tròp t î canbiè.
Al tô dialàtt l é ormâi na längua môrta
usè soltànt da quî d na zêrta etè.

Truvèr un bulgnais stièt l'é côsa rèra
e i pûc che adès s incåntra pr äl tåu strè
i vîven cme emigrànt qué int la sô tèra
sänza cal smèlt ch'i avêvn i ténp pasè.

La cåulpa ed quasst, però, l'é un pôc la nòstra
ch'a favurénn, in pèrt, sta situaziån:
al fó un gran sbâli, anc s'an fó fât apòsta
e a s fénn sicûr dal mèl, brîsa dal bån!

Parché pò suzdé quasst? Chi fó ch'dezîs?
Chi lé par lé ai bulgnîs mité int la tèsta
ed dscårrer itagliàn tótt quant prezîs
cm i fóssen di viulén dla stassa urchèstra?

As predichèva: "Bâsta col dialàtt
s'a n vlän ch'as rédda drî l'Itâglia intîra,
l é såul l analfabêta o l é al maicàtt
ch'al sêguita a spieghèrs in sta manîra.

La ziviltè l'é in mèrcia e qué bisåggna
che nó a s rendaggna cånt dla realtè
eliminànd cäl côs ch'äl fan d Bulåggna
una zitè al'antîga e surpasè".

E i l'avénn vénta, sé, sti sapientón:
i n fónn ostacolè, e al dé d incû
ste bèl dialàtt an le capéss pió inción
con mazåur dân pr i nûster ragazû

che i dscårren l itagliàn, cànten l inglais
magâra pûr int na manîra indaggna,
mo ch'i n capéssn un'âca dal bulgnais
e i scànbien par franzais ón ch'l é d Bulåggna.

Guardè chi furastîr ch'i én vgnó a stèr qué
che al sô dialàtt inción vôl rineghèr!
A i tói a môd d esänpi ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  BIANCO E NEROICOSACHI E IL CANE BRUTTO CHE NON VOLEVA NESSUNOSOLVEIG. UNA VICHINGA NELLA TERRA DEGLI IROCHESIGLI INSETTI vol. 3
 • Libri.it
 • Treccani